Ontwerp-Richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen

13-10-2014

Op 13 oktober 2014 is RJ-Uiting 2014-7 ‘ontwerp-Richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen’ gepubliceerd.

De belangrijkste wijzigingsvoorstellen ten opzichte van de huidige RJ 630 Commerciële stichtingen en verenigingen (aangepast 2005) betreffen:
a. In paragraaf 1 is verduidelijkt onder welke voorwaarden stichtingen en verenigingen onder Titel 9 Boek 2 BW vallen.
b. In paragraaf 3 is een verduidelijking opgenomen met betrekking tot de indeling van het eigen vermogen bij de commerciële stichting en vereniging.
 
De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties of commentaren en ziet deze graag uiterlijk 1 december 2014 tegemoet.

Download: http://www.rjnet.nl/Documents/Uitingen%202014/RJ-Uiting%202014-7%20voor%20publicatie.pdf

 

Bron: www.rjnet.nl 

Terug