Geen onzekerheden met een Van Oers IT Audit
Geen onzekerheden met een Van Oers IT Audit

IT audit

IT speelt een steeds belangrijker rol binnen organisaties. Vaak zijn de processen zodanig verweven dat de bedrijfsvoering sterk afhankelijk is van een goede werking van de IT-systemen. Bij Van Oers Audit speelt IT dan ook een belangrijke rol gedurende de jaarrekeningcontrole.

Geïntegreerde controleaanpak bij IT auditing

Uitgangspunt van IT audit als geïntegreerd onderdeel van de jaarrekeningcontrole is de procesgang van uw onderneming. Uit deze procesgang volgt de risicoanalyse, het bijbehorende controlebouwwerk en de daaruit voortkomende controleaanpak van uw accountant. Als onderdeel van de controleaanpak kunnen de zogeheten ‘application controls’ worden getest. Hierna volgt het testen van de 'IT general controls' (logische toegangsbeveiliging, change management en continuïteit) die de randvoorwaarden vormen voor een goede werking van de geïdentificeerde application controls. Voordeel voor u als ondernemer ligt met name gelegen in het feit dat u wilt kunnen vertrouwen op het systeem en de hierin ingebouwde beheersingsmaatregelen. Na afloop van de interim-controle zullen wij u informeren over onze bevindingen hieromtrent.

Daarnaast biedt IT audit aanvullende controlemogelijkheden door het toepassen van audit technieken zoals data-analyse. Dit omvat een geautomatiseerde integrale gegevensgerichte analyse van grote hoeveelheden gegevens. Hiermee kunnen op een efficiënte wijze diverse analyses worden uitgevoerd met verschillende doeleinden. Wij kunnen bijvoorbeeld voor u de verbanden in uw administratie beoordelen, ons focussen op het onderzoeken van niet reguliere boekingen, verschillende aansluitingen maken, enzovoorts. De mogelijkheden zijn enorm.

IT audit kan onder andere de volgende voordelen opleveren:

  • Efficiënte en effectieve controle;
  • Meer toegevoegde waarde voor u als ondernemer;
  • Meer zekerheid omtrent de werking van application controls en IT general controls.

Ook voor overige dienstverlening kunt u bij ons terecht.

Specifieke IT Audit

Heeft u als ondernemer behoefte aan een IT audit op een specifiek onderdeel of het geheel van uw IT systemen? Bijvoorbeeld in het geval u bent overgestapt naar een systeem en wilt weten of u ‘in control’ bent? Wilt u ondersteuning bij het inpassen van IT in uw strategie? Of heeft u behoefte aan het in kaart brengen van de risico’s gerelateerd aan uw IT omgeving? Wij kunnen u op verschillende gebieden van dienst zijn. 

Bent u geïnteresseerd in onze IT audits? Neem dan contact op met onze specialist voor een verdere toelichting. 

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:*
Opmerkingen: