Bent u controleplichtig
Bent u controleplichtig

Jaarrekeningcontrole

De jaarrekening speelt een sleutelrol in de financiële verslaggeving. Een audit biedt zekerheid over de getrouwheid van de jaarrekening.

Controle van de jaarrekening

Met de jaarrekening leggen organisaties verantwoording af over het afgelopen boekjaar en verschaffen zij informatie aan belanghebbenden. Betrokken partijen –bijvoorbeeld banken, aandeelhouders, subsidieverstrekkers en potentiële kopers – krijgen hiermee inzicht in de prestaties. Uiteraard moeten zij de weergegeven cijfers en toelichtingen kunnen vertrouwen. Een controleverklaring bij de jaarrekening door een onafhankelijke accountant biedt deze zekerheid.

Wettelijk en vrijwillig

Om het maatschappelijk economisch verkeer te beschermen, zijn bedrijven vanaf een bepaalde grootte wettelijk verplicht om een audit te laten uitvoeren. Vrijwillige controles geven bedrijven een sterkere positie in de samenwerking met bijvoorbeeld bestuurders, banken of subsidieverstrekkers. Lees verder over:

Maak kennis met Van Oers
Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Telefoon:*
Opmerkingen:
Keuze voor Van Oers Audit
  • Oog voor informatiebehoeften van alle intern betrokkenen
  • Een vast aanspreekpunt
  • Efficiënte controleaanpak
  • Gevoel voor veranderingen in de markt
  • Fair pricing